Фото

 

kollektiv_1                            kollektiv_2

 

 

AVTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avtopark_1                            avto_trenager

 

 

 

avto2  avto3  avto5

 

 

avto4                avto1

 

 

uch_klass_6                            uch_klass_5

 

 

uch_klass_4                            uch_klass_2

 

 

uch_klass_7                             na_uroke1

 

 

uch_klass_8                            uch_klass_1

 

 

manekeny_2                            manekeny_3

 

 

Схема маршрутов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

 

 

Avtodrom2                            Avtodrom1

 

 

Avtodrom11                            Avtodrom10

 

 

Avtodrom9                            Avtodrom3

 

 

Avtodrom7                             Avtodrom8

 

 

Avtodrom6                              Avtodrom5

 

 

Avtodrom4                              Avtodrom12